Informacje kontaktowe

Budynek A
ul. Jana Pawła II 5
58-330 Jedlina-Zdrój

Informacje kontaktowe:

sekretariat@zspjedlina.pl
tel: 74 845 52 85

Budynek A
ul. J. Słowackiego 5
58-330 Jedlina-Zdrój

Informacje kontaktowe:

sekretariat@zspjedlina.pl
tel: 74 842 16 00

Dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

Pani Aleksandra Cnota-Mikołajec
email: aleksandra@eduodo.pl
adres do korespondencji:
58-330 Jedlina-Zdrój, ul. Jana  Pawła II 5

Copyright © 2021 - 2024 Zespół Szkolno-Przedszkolny Im.Janusza Korczaka W Jedlinie-Zdroju

Designed by TrzyStrony Serwis umieszczony na platformie Trzystrony

Skip to content