Zespół Szkolno-Przedszkolny Im.Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju

Sala sensoryczna

 

Nowo powstała sala sensoryczna przeznaczona głównie dla dzieci ze specyficznymi potrzebami, o raz posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Zajęcia sensoryczne pozwalają na stymulację zmysłów dziecka, co ma wpływ na jego rozwój poznawczy i emocjonalny.
Dziecko poprzez zabawy sensoryczne może lepiej poznawać otaczający go świat oraz rozwijać swoje zdolności poznawcze, takie jak koordynacja ruchowa czy percepcja wzrokowa i słuchowa.
Zajęcia sensoryczne pomagają w redukcji lęku i stresu u dzieci, poprawiają ich samopoczucie oraz wpływają pozytywnie na ich koncentrację i uwagę.

Comments are closed.
Skip to content