Zespół Szkolno-Przedszkolny Im.Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju

Laboratoria przyszłości

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji                        i Nauki   we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Pełen zakres wyposażenia możliwego do zakupienia z pozyskanych środków został ujęty w Katalogu wyposażenia. Katalog zawiera zarówno wyposażenie podstawowe (które chcemy, aby od 30 czerwca 2023 roku miały wszystkie szkoły podstawowe) jak i dodatkowe (dobierane swobodnie przez szkoły).

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

W ramach pierwszej transzy środków finansowych nasza szkoła zakupiła wymagane wyposażenie podstawowe ujęte w obowiązującym szkoły katalogu wyposażenia w ramach inicjatywy Laboratoria Przyszłości.

Zakupiono:

  1. Drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.) – 2 sztuki wraz z 5 letnią licencją na oprogramowanie i biblioteką modeli 3D
  2. Filamenty do drukarek 3D
  3. Peny 3d wraz z akcesoriami
  4. specjalne szafki na drukarki 3D oraz potrzebne akcesoria
  5. Mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami
  6. Sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (aparat , mikrofony, oświetlenie, statywy, mikroport, gimbal )
  7. Stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).
  8. Sprzęt nagłośnieniowy

Chcemy aby to wyposażenie  było dostępne dla uczniów na każdym przedmiocie, ale też na zajęciach pozalekcyjnych (np. kółkach zainteresowań). Celem jest wsparcie procesu dydaktycznego i uczynienie go bardziej interdyscyplinarnym i innowacyjnym zgodnie z wymogami programu Laboratoria Przyszłości.

Koordynator projektu laboratoria Przyszłości

Iwona Dryś                               

Comments are closed.
Skip to content