Zespół Szkolno-Przedszkolny Im.Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju

JUBILEUSZ 10- LECIA NADANIA IMIENIA JANUSZA KORCZAKA SZKOLE PODSTAWOWEJ W JEDLINIE-ZDROJU

Dnia 31maja.2022r.odbyły się uroczystości związane z obchodami 10-lecia nadania imienia Janusza Korczaka w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Jedlinie-Zdroju. Dzień Patrona rozpoczął się uroczystą Mszą Świętą o godzinie 8:30. W budynku naszego Zespołu przy ul. Słowackiego 5 na sali gimnastycznej o godzinie 10:00  rozpoczęły się dalsze uroczystości. Pani Dyrektor Katarzyna Lepis i Pan Wicedyrektor Robert Hulewicz powitali przybyłych gości- przedstawicieli instytucji z którymi Zespół współpracuje na co dzień, ponadto w uroczystościach wzięła również udział Pani Małgorzata Sandecka- przedstawiciel Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Delegatura w Wałbrzychu.

Wicedyrektor podsumował dekadę funkcjonowania Zespołu pod patronatem Janusza Korczaka w oparciu o prezentację multimedialną. Pani Dyrektor przypomniała również jak zmieniał się Zespół na przestrzeni lat. Głos zabrali zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Pan Leszek Orpel, Ksiądz Prałat Ryszard Uryga, Pani Małgorzata Sandecka- Dyrektor Wałbrzyskiej Delegatury Kuratorium Oświaty, Pani Maja Drapich- przewodnicząca Rady Miasta Jedlina-Zdrój. Wszyscy prelegenci podkreślali jak ważne w dzisiejszych czasach jest dobro dzieci- uczniów. W ślad za słowami Patrona “Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku. Nie ma dzieci – są ludzie.”

Uroczystościom towarzyszyły występy dzieci, były recytacje, śpiew, bajka o tolerancji przedstawiona przez uczniów klasy 4a . Sporo energii i ożywienia wprowadziły przedszkolaki w swoich występach wokalno tanecznych. Atrakcją dla najmłodszych był tort z wizerunkiem naszego Patrona od Burmistrza naszego Miasta.

Po uroczystościach oficjalnie otwarto „ Laboratorium Przyszłości” wyposażone  w drukarki 3D, która ma posłużyć uczniom w nabywaniu umiejętności i kompetencji cyfrowych. Dla uczniów i gości dostępna była wystawa „szkoła dawniej i dziś”, kroniki szkolne, prace plastyczne uczniów, oraz prace konkursowe: fotografie i wiersze napisane przez dzieci o Patronie ZSP. Sentymentalna podróż wśród kronik i fotografii, wzruszyła emerytowanych nauczycieli- zaproszonych na uroczystości. Był słodki poczęstunek przygotowany przez Radę rodziców, wspólne rozmowy o tym jak zmieniła się szkoła na przestrzeni lat i z jakimi nowymi wyzwaniami wspólnie należy się w najbliższym czasie zmierzyć.

 

Comments are closed.
Skip to content